Hvordan gør jeg ? - De kirkelige handlinger & navne

Livets store begivenheder

NB: Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt. Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten og det sker via borger.dk og ved hjælp af dit NemID. Ændringerne trådte i kraft pr. 1. februar 2014.

 

Ved fødsel.

Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på borger.dk. Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD på borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

 

Ved dåb og navngivning v. dåben.

Her skal forældrene træffe aftale med Kirkekontoret eller sognepræsten og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk ! Dvs. forældrene henvender sig til præsten og aftaler tidspunktet for dåben, dåb foregår altid i forbindelse med søndagens allerede planlagte gudstjenester. Samtidig aftales en tid til en samtale med præsten, hvor begge forældre kan deltage. Der oplyses navn og adresse for fadderne. Der skal være min. 2 faddere og maks. 5. Gudfaderen/gudmoderen regnes med i antallet af faddere. Det kan godt være forældrene selv der er faddere, men der skal altid være mindst 2 faddere/dåbsvidner derudover. For at være fadder skal man være døbt med kristen dåb, og man skal være over konfirmationsalderen. Se mere: Folkekirken.dk

 

Ved navngivning.

Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk inden seks måneder fra fødslen.

 

Ved navneændring.

 Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på www.borger.dk. Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen.

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID.

En navnændring koster 500 kr. beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

VIGTIGT! - Du får altså ikke pengene tilbage selvom ansøgningen afslås, så vær sikker på at du har ret til det ønskede nye navn. (http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navne/ og Navnelov, Lov nr. 524 af 24/06/2005, ændret 14/06/2007. )

 

Ved konfirmation.

Vi har konfirmation 3. og 5. søndag efter påske. Hvidebæk skolen først i ulige år, og Friskolen først i lige år

Se mere her (klik på link): Konfirmation

Man bliver hos os konfirmeret i 7. klasse. Præsten afleverer brev på skolerne vedr. indskrivning, som kan ses på INTRA i slutningen af skoleåret eller downloades på vores hjemmeside (følg link ovenfor). 
Læse også om konfirmationer på folkekirken.dk.

 

Ved bryllup.

Præsten kontaktes i så god tid som muligt, og der fastsættes en tid, en dato for brylluppet og en dato for samtalen. Tidligst 4 måneder før brylluppet kontakter parret kommunen ang. en ægteskabserklæring. Denne udfyldes, sendes retur til kommunen som så fremsender en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten afleveres til præsten.

Ønskes en af parterne at ændre navn i forbindelse med vielsen kan du søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest. Det sker på www.borger.dk.

Ved samtalen med præsten medbringes prøvelsesattesten, navn og adresse på 2 vidner (forlovere), dette er hyppigt fædrene.

Har man ønsker til salmer bedes disse medbragt.
Se mere på: - kirkeministeriet -. Og på: folkekirken.dk.

 

Ved dødsfald.

Et dødsfald skal anmeldes til præsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Dette kan man selv gøre, eller man kan få bedemanden til at anmelde det til præsten via borger.dk

Tid for bisættelse/begravelse aftales med præsten, og der aftales en tid til samtale med præsten vedr. salmer, tale m.v.

NB: Er afdøde ikke medlem af folkekirken, betragtes det som et ønske om, at der ingen kirkelig handling skal være. Her aftales dette med bedemand, dog skal anmeldelsen stadig udfærdiges via. borger.dk.

 Mere om dødsfald og begravelse: - kirkeministeriet - eller på: folkekirken.dk.

 

Attester

Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en personattest, fødsels/dåbs attest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk

For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes vis siden personregistrering.dk eller kom til kirkekontoret (Ubby el. St. Fuglede), så printer vi en ud til dig og hjælper gerne.

 

FOTOGRAFERING OG VIDEOFILMEN I KIRKEN.

 Det er generelt ikke tilladt at fotografere og videofilme i Ubby kirke.

Men vi dispenserer ved dåb og bryllupper, hvor der er en person, der må fotografere, såfremt vedkommende bliver på sin plads eller aftaler nærmere med præsten. Der må også videofilmes ved ind- og udgang.

Ved konfirmationer gælder de samme regler, dog er det tilladt at fotografere når ens eget barn bliver konfirmeret.

Det er ikke tilladt at fotografere menigheden.

Disse regler skal sikre at gudstjenester og kirkelige handlinger forløber med den ro og højtidelighed, der nu engang hører sig til i en kirke. Ikke mindst for dem der er i fokus ved den kirkelige handling.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.06 | 03:57

Det var en spændende opgave !
Jeg takker for opgaven samt det gode samarbejde
Bh
Christian Montesinos
Hcc Vej og park

...
07.02 | 15:15

Her blev min mor, nu bortgået for 3 år siden, døbt i februar 1919. Født Inger Marie Dyrby Jensen (gift Schou). Jeg var på besøg med hende i 1975 fra Bornholm.

...
23.04 | 19:13

et kært minde jeg var der i 1960. mønstret i søjlerne ligner det jeg har set i
løgumkloster

...
25.05 | 22:12
Kirkeblade har modtaget 4
Du kan lide denne side