Temaaftener i Ubby kirke

Tidligere temaer: ”SMERTER SIDDER I HJERNEN”

Vel afholdt:

Temaaften i Ubby kirke - Tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 19.00

 

”Smerter er som krager, der flyver over alles hoveder. Indimellem flyver de ned og lander på dit hoved, men det er op til os om de må bygge rede.”

Forskere har nu fundet ud af at ovenstående gamle sigende har meget på sig, når det gælder smerter! At smerter så at sige ”sidder” i hjernen.

Derfor kan vi – påstår de – få meget mere magt over smerterne.

- Kom og hør og leg med, når terapeut Pia Riddertoft fortæller om disse nye teorier og demonstrerer og afprøver et par af teknikkerne til smertehåndtering.

– Og hør med når Sognepræsten kommer med sit bud på kristendommens ”smertehåndtering” – korset og håbet.

 
Aftenen er gratis og ledes i et samarbejde mellem sognepræst i Hvidebæk pastorat
 Kim Gilling Hansen og terapeut Pia Riddertoft.

Tidligere temaer: Elsk din Hverdag - Tirsdag den 12. maj 2015

Vel afholdt:

Vi fortsætter rækken af tema-aftener i kirken!

Elsk din hverdag, er vores tema denne gang, fordi det jo er de dage, som vi har flest af, men det desværre også tit er de dage, som vi ikke finder særligt vigtige, som vi ikke ser bevidst på, planlægger andet end ”burde/skuller” på og måske ligefrem bare synes vi skal have overstået, så vi kan ånde lettet op i weekenden og på ferier. - Og det er ærgerligt, da hver eneste dag tæller.

Så Pia vil som terapeut prøve at se på, hvad der hindrer os i at elske vore hverdag og samle redskaber til, at vi kan blive bedre til det.

I den lutherske tradition, som er vor folkekirkes grund – har man fra gammel tid talt om kald og stand – ord som i den grad er faldet ud af brug og begreberne er nærmest blevet symboler på fastlåsning og ufrihed. Men i disse gamle ord gemmer sig også en tanke om at vi ud fra vores almindelige hverdag – hvor vi nu end befinder os i ”kald og stand” – skal realisere vores gudsforhold. Altså midt i livet og hverdagen – den hverdag vi nu engang er midt i hver dag!

Kom og vær med til en aften hvor vi udforsker aftenens tema – både ud fra en praktisk terapeutisk vinkel ved Pia Riddertoft og ud fra bibel og teologi ved sognepræst Kim Gilling Hansen.

Tidligere temaer:Tema-aften - om Frihed. Tirsdag d. 11. marts 2014

Vi fortsætter rækken af tema-aftener i kirken. Denne gang er temaet frihed. – For hvad er frihed? Mange har en følelse af at friheden er noget vi vil opnå hvis bare vi havde flere penge, arbejdede mindre, kunne slippe af med noget/nogle. Men er det virkelig sandheden? Eller er frihed mere en tilstand – noget der har med vores tanker og følelser at gøre? Sætter vore tanker og følelser os fri eller føler vi os bundet og tynget af mørke tanker og følelser? Kan vi gøre noget ved det?
Friheden indenfor teologien har altid været et af de mest omdiskuterede emner. For er vi overhovedet frie? Er frihed ikke altid bundet til noget bestemt? Fri til at arbejde, elske, hade, leve og dø. Hvad er frihed?

-           Jesus lovede at han ville sætte fangerne og de undertrykte fri (Luk 4,18) – hvad kan det betyde for os i dag?

Kom og vær med til en aften hvor vi udforsker friheden – både ud fra en praktisk terapeutisk vinkel ved Pia Riddertoft og ud fra bibel og teologi ved sognepræst Kim Gilling Hansen.

Tidligere temaer: Som at blive: "Født på Ny!"

”Det var som at blive født på ny”:

-      Er en talemåde som de fleste af os kender.

-      Og både indenfor teologien og terapien taler man om at blive født på ny. Den ene taler om troen og dåben som at blive født på ny - til liv i Kristus, den anden om at rydde ud og rydde op indeni os – ændre/bearbejde gamle mønstre/negativ adfærd - og derved blive født på ny.

-      Og helt ærligt! – Trænger vi ikke ofte til at få et spark og få vendt bøtten på ny!?

Så kom til en aften, hvor vi med teologi og terapi og vores egne tanker, oplevelser og erfaringer vil tage emnet op: Kan et menneske virkelig forandres og ”blive født på nu” – og få en ny chance? Et ældgammelt spørgsmål som også stilles til Jesus i biblen:

"Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes? (Joh. 3,4)."

Aftenen ledes i et samarbejde mellem sognepræst i Hvidebæk pastorat
 Kim Gilling Hansen og terapeut Pia Riddertoft.
 
Det er gratis & der vil blive lidt forfriskninger – kaffe/te undervejs.
NB: Medbring gerne tæpper/puder!

Tidligere temaer: "Menneske bland Mennesker"

”Jeg elsker menneskeheden. Det er kun det enkelte menneske jeg har problemer med!”

-      Sådan har de fleste af os det nok ofte med andre mennesker. Vi vil gerne kunne elske alle mennesker – og vi vil også gerne at de kunne elske os.

-       Men virkeligheden ser anderledes ud, det er ’hulens’ svært at leve et liv hvor vi bare er trygge, glade, ærlige og frie sammen med alle mennesker og de med os! Vi går i affekt over hindanden på arbejdet, i institutioner og familier – ja alle steder, hvor flere mennesker er samlet.

-      Men det er så ærgerligt, at vi så ofte må opgive steder, forhold, arbejde eller de gode intentioner, fordi vi går i affekt over andre eller andre går i affekt over os!

Det gode jeg vil det gør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil det gør jeg!” (Rom 7,19)

-  Skrev Paulus i den gamle bog – for også dengang var det svært at leve op til buddene som:
”Du skal elske din næste som dig selv!” (Matt. 22, 39) – eller det med ligefrem at elske sine fjender og vende den anden kind til!

Så kom til en aften, hvor vi med teologi og terapi forsøger at give redskaber til at være mere trygge, glade, ærlige og frie sammen med ”de andre” derude!

Tid og sted: Tirsdag den 14. maj kl. 19 i Ubby Kirke.

Aftenen ledes i et samarbejde mellem sognepræst i Hvidebæk pastorat
 Kim Gilling Hansen og terapeut Pia Riddertoft.  Det er Gratis.

Tidligere temaer: EN AFTEN OM SYGDOM & HELBREDELSE

Tirsdag den 12. marts kl. 19 i Ubby Kirke : Klovbyvej 7A : 4490 Jerslev.

 • Munken og Kirkefaderen Augustin sagde for over 1500 år siden; at sygdom/elendighed er som krager, der flyver over alles hoveder. Indimellem flyver de ned og lander på dit hoved, men det er op til dig om den må bygge rede.

Pia Riddertoft har som terapeut oplevet en stor grad af sandhed i ovennævnte citat og via. en række gode terapeutiske redskaber - oplevet på egen krop, hvordan man kan gøre meget for at få det bedre.

Jesus siger et sted: ”Kvinde din tro er stor – det skal ske dig, som du vil. ”, og kvindens syge datter blev rask. (Matt 15, 28)
 I biblen beskrives en masse mirakuløse helbredelser – kan vi stadig lære noget af dette? ”Bruge” det til noget? Kan troen stadig ”flytte bjerge”?

- Kom til en ny og spændende tema-aften i kirken hvor vi vil vove os lidt længere ud og selvfølgelig komme mede såvel teologiske, som psykologiske og terapeutiske betragtninger over emnet og bud på hvordan man rent psykisk kan gøre sit til at få det bedre rent fysisk!

Aftenen ledes i et samarbejde mellem sognepræst i Hvidebæk pastorat
 Kim Gilling Hansen og terapeut Pia Riddertoft.

Tidligere temaer:- Tirsdag den 8. januar

En aften om Kærligheden

Kærlighedenkan være:

v Forrygende & Fantastisk

v Foryngende, Førnøjelig og Fornuftig

Men den kan så sandelig ogsåvære:

v Forvirrende, Frustrerende, Fortvivlende, Fordrejet

v Forældende, Frihedsberøvende, Frygtelig & Fraværende!


Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

-         Så Terapeuten Pia Riddertoft vil give sine bud på, hvordan vi kan få kærligheden ind i vores liv. Bevare den i vores liv eller vække den til live igen!

-         Teologen & præsten Kim Gilling Hansen vil ud fra sin pastorale og teologiske synsvinkel tale om kærligheden.

Kom og vær med til en aften i vores fælles smukke kirke!
 – en aften i kærlighedens tegn med både teologisk og terapeutisk inspiration og et par praktiske øvelser!
Aftenen ledes i et samarbejde mellem sognepræst i Hvidebæk pastorat
 Kim Gilling Hansen og terapeut Pia Riddertoft.

 


 

Tidligere temaer:- Tirsdag den 2. oktober

 Hvem af jer kan lægge så én dag til sit liv ved at bekymre sig?” (Matt 6, 27)

Tilværelsen stiller mange krav til mennesker i dag - ofte krav som man ikke kan rumme, magte eller få kontrol over.

De krav man ikke kan få kontrol over kan være mange – lige fra skilsmisse, nye mennesker man ikke er helt tryg ved, eksaminer, for mange bolde i luften eller traumatiske oplevelser, der bliver vækket til live – eller aldrig har lagt sig.

Mennesket Jesus havde ifølge bibelen så meget stress inden korsfæstelsen at han svedte blod, men han gav slip og overlod kontrollen – med bønnen: ”Din vilje ske!”

 • Mange har fået diagnosen stress og mange andre har oplevet det i større eller mindre grad.
 • Stress = Krav ÷ Kontrol !
 • Der er kun én ud af to måder at komme af med stress på:
            1 – TAG Kontrol ! -  eller
            2 – SLIP Kontrol !


Kom og vær med til en aften i vores fælles smukke kirke!
 – en aften med både teologisk og terapeutisk inspiration og øvelser til stresshåndtering!

Aftenen ledes i et samarbejde mellem sognepræst i Hvidebæk pastorat
Kim Gilling Hansen og terapeut Pia Riddertoft.

Det er Gratis

Hvis du har spørgsmål skriv på: kontakt@ubbykirke.dk

Overskrift, f.eks. Seneste nyt

14-09-2012
Anden temaaften - afholdt igen med fuld kirke!
Tak for interessen! Denne gang fik vi hørt om glæden ved det kristne budskab bibelsk og "kristeligt" set, og fik et foredrag med en masse tips og råd til at skabe og bibeholde glæden i og ved livet - rundet af med praktiske øvelser, en stemningsfuld lysandagt og en meditation til lidt blid musik. Det var en rigitg dejlig aften - vi fortsætter 1. tirs i oktober! Hold øje m. hjemmesiden.

Tidligere temaer: En aften om glæde

Tirsdag den 4. september kl. 19 i Ubby Kirke: Klovbyvej 7A : 4490 Jerslev.

 • Ved, du: At der findes små ”nøgler” til glæden indeni dig selv.
 • At glæde skaber du indefra og ud
 • At glæden er det kristne budskabs begyndelse og endemål.
 • Så kom til en aften hvor vi udforsker emnet glæde både ud fra vores ældgamle bibelske arv, hvor Gud er kilden til glæde - men også ud fra en praktisk, psykologisk vinkel – hvor vi også laver praktiske øvelser, som fremmer og baner vej for glæde.

 Du lærte mig livets veje, du vil mætte mig med glæde for dit ansigt.” (sl 16,11)

Hvad er glæde? Glæde er en skøn stemning indeni. Men selvom det er en følelse, som opstår indeni os selv, går de fleste rundt og leder efter den udenfor os selv eller giver andre skylden for, om vi har den eller ej. Selv bevidste mennesker, der tager såkaldt ansvar for deres liv, leder stadig efter glæden udenfor sig selv. Vi kan blive budt omstændigheder i livet, som har skudt os i sænk og gjort underskuddet for stort, og dertil kan der søges lidt professionel hjælp til at få hovedet over vande igen. Men ganske almindelige mennesker med rimelige gode vilkår, går ofte rundt og er for triste og for mørke. Men der findes små og store ’tricks’, som vi kan gøre for at blive gladere mennesker - og mestrer vi, at skabe glæde indefra og ud, så belønner livet os med endnu mere glæde.

Så kom og vær med til en aften i glædens tegn i vores fælles smukke kirke!
Vi vil byde på kaffe og te og en lidt snacks undervejs.

Aftenen ledes i et samarbejde mellem sognepræst Kim Gilling Hansen
 og terapeut Pia Riddertoft. Vi tilstræber
nye tema-aftener 1. tirs. i hver måned.
Det er Gratis at deltage!

Overskrift, f.eks. Seneste nyt

04-07-2012
Første temaaften løb af staben med en fuld kirke!
Tak for et godt fremmøde, vi fik hørt om tilgivelsens bibelske historie, psykologiske og terapeutiske betydning og lavet praktiske tilgivelsesøvelser med brug af kognitiv firkant og visualisering m åndedræt - afsluttet med fælles skrifte/syndsforladelse! Det var en rigitg dejlig aften - vi fortsætter 1. tirs i september! Hold øje m. hjemmesiden.

Tidligere temaer: En aften om tilgivelse

 • Ved du at det at tilgive ikke kun er for andres skyld?

 • At selve det at tilgive også vil sætte dig fri til at leve et bedre liv?

 • Men ét er at tale om det – noget andet er at gøre det!

 • Så kom til en aften hvor vi udforsker emnet tilgivelse – både ud fra vores ældgamle bibelske arv, hvor tilgivelse om noget er en hjørnesten - men også ud fra en praktisk, psykologisk vinkel – hvor vi også laver praktiske tilgivelses-øvelser.

Tirsdag den 3. juli kl. 19 i Ubby Kirke : Klovbyvej 7A : 4490 Jerslev

 Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer.” (Luk  6, 37)

At bære nag, være vred, bitter, forurettet eller irriteret dræner dig fysisk, psykisk og åndeligt. Ved at tilgive kan du bane vej for glæde, lettelse og indre fred og et lettere forhold til familie, venner og kollegaer. Du får lettere ved at blive rask og have velvære i din krop. Vrede og gammelt nag skaber stagnation og tilgivelse skaber positiv udvikling!

Så kom og vær med til en aften i vores fælles smukke kirke!
 – en aften i tilgivelsens og forsoningens tegn!

Vi vil byde på kaffe og te og en lille forfriskning undervejs.

 • Aftenen ledes i et samarbejde mellem sognepræst Kim Gilling Hansen og terapeut Pia Riddertoft og vil være den første i en række tema-aftener i kirken. Det er helt gratis at deltage - alle er velkommen!
 •  Ved spørgsmål: kgh@km.dk eller ring: 5959 5110

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Evelyn Qaraqouna | Svar 14.05.2013 01.24

Det er glædeligt at se, hvor mange gode temaer i tager op i jeres Kirke.

Kim Gilling Hansen | Svar 04.07.2012 19.47

Dejligt at se så mange til vores første temaaften! Vi havde jo kun dækket op til en 14 stk - og I kom og fyldte kirken en 50-70 stk! Fortsættes til sept!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.02 | 15:15

Her blev min mor, nu bortgået for 3 år siden, døbt i februar 1919. Født Inger Marie Dyrby Jensen (gift Schou). Jeg var på besøg med hende i 1975 fra Bornholm.

...
23.04 | 19:13

et kært minde jeg var der i 1960. mønstret i søjlerne ligner det jeg har set i
løgumkloster

...
14.05 | 01:24

Det er glædeligt at se, hvor mange gode temaer i tager op i jeres Kirke.

...
04.07 | 19:47

Dejligt at se så mange til vores første temaaften! Vi havde jo kun dækket op til en 14 stk - og I kom og fyldte kirken en 50-70 stk! Fortsættes til sept!

...
Du kan lide denne side